Hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp

  • by
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Đây là khóa hướng dẫn luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng của CEMVN – Civil Engineering Mentors. Học viên tham gia học, cần liên hệ Quản lý lớp để được vào nhóm CEM05 hoặc CEM06.